Loa kiểm âm - Monitor


Adam F5 ( Chiếc )

ADAM F5 Monitor chuyên nghiệp với F5F5 cung cấp tất cả các tính năng mà bạn muốn nghe trong monitor.....

6,450,000 VNĐ
Adam F7 ( Chiếc )

THÔNG SỐ KỸ THUẬTWOOFERNumber1Basket Ø7" (177 mm)Voice Coil Ø1.5" (37 mm)Cone MaterialGlass fiber/pa.....

9,650,000 VNĐ
Adam A3X (chiếc)

Thông số kỹ thuậtWOOFERNumber1Basket Ø4.5" (120 mm)Voice Coil Ø1" (25 mm)Cone MaterialCarbon FiberTW.....

7,000,000 VNĐ
Adam A5X (chiếc)

Thông số kỹ thuậtWOOFERNumber1Basket Ø5.5" (145 mm)Voice Coil Ø1.5" (32 mm)Cone MaterialCarbon/Rohac.....

12,000,000 VNĐ
Adam A7X (Chiếc)

Thông số kỹ thuậtWOOFERNumber1Basket Ø7" (175 mm)Voice Coil Ø1.5" (38 mm)Cone MaterialCarbon/Rohacel.....

17,000,000 VNĐ
Adam A8X ( Chiếc)

Thông số kỹ thuậtWOOFERNumber1Basket Ø8.5" (220 mm)Voice Coil Ø1.5" (38 mm)Cone MaterialCarbon/Rohac.....

22,000,000 VNĐ
Adam A77X (Chiếc)

Thông số kỹ thuậtWOOFERNumber2Basket Ø7" (175 mm)Voice Coil Ø1.5" (38 mm)Cone MaterialCarbon/Rohacel.....

26,000,000 VNĐ
Adam S1X (Chiếc)

Thông số kỹ thuật WOOFERNumber1Basket Ø6" (156 mm)Voice Coil Ø1.5" (37 mm)Cone MaterialHexaConeTW.....

25,800,000 VNĐ
Adam S2X (Chiếc)

Thông số kỹ thuậtWOOFERNumber1Basket Ø7.5" (186 mm)Voice Coil Ø2" (50 mm)Cone MaterialHexaConeTWEETE.....

39,500,000 VNĐ
Adam S3X-H (Chiếc)

Thông số kỹ thuậtWOOFERNumber2Basket Ø7.5" (186 mm)Voice Coil Ø2" (50 mm)Cone MaterialHexaConeMIDRAN.....

68,000,000 VNĐ
Adam S3X-V (Chiếc)

Thông số kỹ thuậtWOOFERNumber1Basket Ø9" (228 mm)Voice Coil Ø2" (50 mm)Cone MaterialHexaConeMIDRANGE.....

55,000,000 VNĐ
Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)