Microphone không dây cầm taySennheiser Digital 9000

The use of extremely steep filters allows a very narrow set-up of the respective radio frequencies w.....

0 VNĐ
Sennheiser ew 135 G3

EW 135G3 là hệ thống micro không dây cao cấp của SENNHEIZER. Bộ nhận không dây liên kết tranmitter v.....

0 VNĐ
Sennheiser EW 145-G3

EW100G3 là hệ thống micro không dây cao cấp của SENNHEIZER. Bộ nhận không dây liên kết tranmitter vớ.....

0 VNĐ
Sennheiser EW 165-G3

EW 165G3  hệ thống micro không dây cao cấp của SENNHEIZER. Bộ nhận không dây liên kết tranmitte.....

0 VNĐ
Sennheiser EW 335-G3

.....

0 VNĐ
Sennheiser EW 345-G3

.....

0 VNĐ
Sennheiser EW 365-G3

.....

0 VNĐ
Sennheiser EW 500-935 G3

.....

0 VNĐ
Sennheiser EW 500-945 G3

.....

0 VNĐ
Sennheiser EW 500-965 G3

.....

0 VNĐ
Sennheiser XSW 1-825 ( new )

.....

0 VNĐ
Sennheiser XSW 1-835 (new)

.....

0 VNĐ
Sennheiser XSW2-835 (new)

.....

0 VNĐ
Sennheiser XSW2-865 (new)

.....

0 VNĐ
Sennheiser XSW 35

.....

0 VNĐ
Sennheiser XSW 65

.....

0 VNĐ
Audix W3-OM3

Bộ micro không dây cầm tay W3OM3 phù hợp cho các buổi biểu diễn âm nhạc phổ biến, thuyết trình hay n.....

0 VNĐ
Audix W3-OM5

W3-OM5 được thiết kế nhằm đáp ứng hầu hết tất cả các buổi biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp nơi mà c.....

0 VNĐ
Showing 1 to 20 of 21 (2 Pages)