Wolfgang® USA HT, Ebony Fingerboard, 3-Color Sunburst


Model Name: EVH® Wolfgang® USA HT, Ebony Fingerboard, 3-Color Sunburst

Model Number: 5107810820
Series: Wolfgang® USA
  • 0 VNĐ

  • Tình trạng:Đặt hàng trước
  • Nhà sản xuất: EVH ( USA )
  • Mã sản phẩm: 5107810820