Wolfgang® USA Left-Hand, Birdseye Maple Fingerboard, Vintage White ( Tay Trái )


Model Name: EVH® Wolfgang® USA Left Hand, Birdseye Maple Fingerboard, Vintage White

Model Number: 5107910886
Series: Wolfgang® USA


  • 0 VNĐ

  • Tình trạng:Đặt hàng trước
  • Nhà sản xuất: EVH ( USA )
  • Mã sản phẩm: 5107910886