Microphone dây cầm tay


Sennheiser E 835

SENNHEISER E 835S là dòng micro dành cho Vocal được thiết kế phù hợp với các ứng dụng trên sân k.....

0 VNĐ
Sennheiser E 840-S

Professional cardioid vocal microphone developed to cut through high on-stage levels. Rugged, durabl.....

0 VNĐ
Sennheiser E 845-S

.....

0 VNĐ
Sennheiser E 935

.....

0 VNĐ
Sennheiser E 945

.....

0 VNĐ
Sennheiser MD 431

.....

0 VNĐ
Sennheiser MD 46 - Dynamic

.....

0 VNĐ
Audix OM2-S

.....

0 VNĐ
Audix OM3-S

.....

0 VNĐ
Audix OM5

.....

0 VNĐ
Audix OM6

.....

0 VNĐ
Audix OM7

.....

0 VNĐ
Audix OM11

.....

0 VNĐ
Audix F50-S

.....

0 VNĐ
Audix VX5 Condenser

.....

0 VNĐ
Audix VX10 Condenser

.....

0 VNĐ
Showing 1 to 20 of 21 (2 Pages)