Micphone Cổ Ngỗng


Sennheiser ME36 ( Đầu condenser microphone, super-cardioid, lobar )

The ME 36 is a permanently polarized condenser microphone capsule for use with Sennheiser MZH goosen.....

0 VNĐ
Audix ADX 18

ADX18 là dòng micro condense cổ ngổng nhu nhỏ chuyên nghiệp, đước thiết kế để đáp ứng cho các ứng dụ.....

0 VNĐ
Audix ATS 10

ATS 10 là đế micro để bàn chống shock đáp ứng cho các công trình lắp đặt âm thanh chuyên nghiệp. ATS.....

0 VNĐ
Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)